vormeling 2009 vormelingen 2009 vormeling 2009

Vormsel

Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods

Ook in onze parochie krijgen jongeren de kans om zich in hun twaalfde levensjaar te laten vormen. De vierde zaterdag na Pasen is er gewoontegetrouw de vormselviering. In het schooljaar voor deze viering wordt er een catechese gegeven voor deze belangrijke stap. Deze voorbereiding is verplicht en daarom moeten de jongeren zich dus tijdig voor het vormsel hebben ingeschreven. De catechesesamenkomsten worden begeleid door enkele catechisten.

In 2020 is de vormselviering in onze kerk op zaterdag 9 mei om 9.30 uur voor de jongeren van Mol (centrum, Achterbos en Donk) en Sluis.

5 juni 2019
terugkomactiviteit voor de vormelingen van de Molse parochies in samenwerking met jeugdpastoraal.Contacten


Vormselco÷rdinator:

Sandra Cools
Sint-Apollonialaan 163
2400 Mol
0479 64 31 81
sandra.parochiemol@outlook.com

Catechist:

Suzy Bastiaens
suzy.bastiaens@telenet.be