vormeling 2009 vormelingen 2009 vormeling 2009

Vormsel

Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods

Ook in onze parochie krijgen jongeren de kans om zich in hun twaalfde levensjaar te laten vormen. De vierde zaterdag na Pasen is er gewoontegetrouw de vormselviering. In het schooljaar voor deze viering wordt er een catechese gegeven voor deze belangrijke stap. Deze voorbereiding is verplicht en daarom moeten de jongeren zich dus tijdig voor het vormsel hebben ingeschreven. De catechesesamenkomsten worden begeleid door enkele catechisten.

In 2019 is de vormselviering in onze kerk op zaterdag 18 mei om 9.30 uur voor de jongeren van Mol (centrum, Achterbos en Donk) en Sluis.

Inschrijven voor de vormselvieringen 2019

Op 10 september 2018 is de inschrijvingsavond voor het vormsel in 2019 voor de parochies van Mol, van 19.30 tot 20.30 uur in Sint-Lutgardis (ingang Vennestraat)

De voorbereiding op het vormsel gebeurt in Mol in 3 clusters.
Onze Sint-Pieter en Pauwelparochie (centrum, Achterbos en Donk) vormt samen met de Sint-Bernardusparochie van Sluis een cluster.
De voorbereidende activiteiten voor onze cluster zijn ook weergegeven in de kalender van deze website.

13 oktober 2018
startdag voor de vormelingen van Mol-centrum, Sluis, Millegem, Ezaart, Ginderbuiten en Gompel
9 november 2018
voorbereiding op de naamopgave in Sint-Romboutstoren
10 november 2018
De vormelingen geven hun naam op en spreken de wens uit om gevormd te worden.
3, 5 of 8 december 2018
Godly Play : de Advent
19 januari 2019
Jan de Cock spreekt voor alle vormelingen van Balen en Mol in het parochiecentrum van Balen om 15 uur.
15 februari 2019
Dag van de sacramenten
29 maart 2019
voorbereiding op de kruisoplegging
30 maart 2019
De vormelingen ontvangen hun vormselkruisje.
18 april 2019
De vormelingen van Balen en Mol nemen deel aan de chrismaviering in de kathedraal van Antwerpen en bezoeken een christelijke organisatie.
15 mei 2019
repetitie voor het vormsel
16 mei 2019
repetitie voor het vormsel samen met de ouders
18 mei 2019
De kinderen verzamelen om 9 uur in De Zwaan voor de vormselviering die in onze kerk begint om 9.30 uur.
5 juni 2019
terugkomactiviteit voor de vormelingen van de Molse parochies in samenwerking met jeugdpastoraal.

Voor de ouders van de vormelingen worden er drie geloofsavonden georganiseerd, telkens om 20 uur in het parocheicentrum van Balen.
19 november 2018: Omgaan met bijbelteksten
14 januari 2019: Bidden, wat is dat?
1 april 2019: Jongeren en geloof

Alle activiteiten per cluster zijn te vinden via
vormselcatechese Mol. De info wordt er regelmatig aangevuld.


Contacten


Vormselco÷rdinator:

Sandra Cools
Sint-Apollonialaan 163
2400 Mol
0479 64 31 81
sandra.parochiemol@outlook.com

Catechist:

Suzy Bastiaens
suzy.bastiaens@telenet.be