doopviering 2014 doopviering 2014 doopviering 2014

Doopsel

Ga en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Doorgaans wordt er in onze parochie op de tweede zondag om de twee maanden een gemeenschappelijke doopviering (max. 4 families) georganiseerd. De eerste viering is om 13.30 uur, een eventuele tweede viering is om 14.30 uur.
Indien je je kind in onze parochie wil laten dopen, meld je je aan bij de contactpersoon en schrijf je je in voor een doopviering.
Je wordt dan uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereidingsavond die georganiseerd wordt voor de doopvieringen die nadien in enkele parochies zullen gehouden worden.
Deze voorbereidingsavond vindt plaats om 20 uur in het parochiecentrum Sint-Andries, Gustaaf Woutersstraat, in Balen.
Je vindt hieronder de data van de doopvieringen in onze parochie en de voorbereidingsavonden, en de gegevens van de contactpersoon.

Doopsel voor kinderen uit de lagere school 2020


We organiseren in het voorjaar een aangepaste doopviering voor kinderen uit de lagere school. Meestal is het verlangen naar de viering van de eerste communie de aanleiding om deze stap te zetten. In 2020 is doopviering voor deze kinderen op zondag 22 maart om 13.30 uur in de Sint-Pieter en Pauwelkerk van Mol. We verwachten de ouders voordien op de gezamenlijke voorbereidingsavond donderdag 27 februari. Zaterdag 21 maart organiseren wij van 14 tot 16 uur een catechese voor zowel de ouders als de dopelingen.
Families die bij deze doopviering willen aansluiten, nemen hiervoor best tijdig contact op met Sandra Cools, de verantwoordelijke voor deze activiteit:sandra_cools@hotmail.com , 0479 64 31 81.

Data doopvieringen en voorbereidingsavonden 2019


Doopviering op zondag 8 september
Voorbereidingsavond op donderdag 29 augustus

Doopviering op zondag 10 november
Voorbereidingsavond op donderdag 24 oktober

Data doopvieringen en voorbereidingsavonden 2020


Doopviering op zondag 12 januari
Voorbereidingsavond op donderdag 9 januari

Doopviering op zondag 8 maart
Doopviering op zondag 22 maart, kinderen lagere school
Voorbereidingsavond op donderdag 27 februari

Doopviering op zondag 10 mei
Voorbereidingsavond op dinsdag 28 april

Doopviering op zondag 12 juli
Voorbereidingsavond op dinsdag 30 juni

Doopviering op zondag 13 september
Voorbereidingsavond op donderdag 3 september

Doopviering op zondag 8 november
Voorbereidingsavond op donderdag 29 oktober


Contact

Nico Peeters
0474 74 82 78
nico.jeugdpastor@gmail.com

contact voor doopsel kinderen lagere school
Sandra Cools
0479 64 31 81
sandra.parochiemol@outlook.com