doopviering 2014 doopviering 2014 doopviering 2014

Doopsel 2018

Ga en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Doorgaans wordt er in onze parochie op de tweede zondag om de twee maanden een gemeenschappelijke doopviering (max. 4 families) georganiseerd. De eerste viering is om 13.30 uur, een eventuele tweede viering is om 14.30 uur. Telkens zijn twee catechisten verantwoordelijk voor de voorbereiding van deze viering.
Als je besluit om je kindje te laten dopen, mag je contact opnemen met de verantwoordelijke van de werking. Zij maakt met je de nodige praktische afspraken en bezorgt je een uitnodiging voor de voorbereidingsavond (van 20 uur tot 21.30 uur) die aan de viering voorafgaat.

Doopsel voor kinderen uit de lagere school 2019

We organiseren in het voorjaar een aangepaste doopviering voor kinderen uit de lagere school. Meestal is het verlangen naar de viering van de eerste communie de aanleiding om deze stap te zetten. In 2019 is doopviering voor deze kinderen op zondag 17 maart om 13.30 uur in de Sint-Pieter en Pauwelkerk van Mol. We verwachten de ouders voordien op de gezamenlijke voorbereidingsavond donderdag 26 februari. Vrijdagavond 15 maart organiseren wij van 17 tot 19 uur een catechese voor zowel de ouders als de dopelingen.
Families die bij deze doopviering willen aansluiten, nemen hiervoor best tijdig contact op met de verantwoordelijke voor deze activiteit via 0479 64 31 81.

Doopviering en voorbereidingsavond in 2018


Doopviering op zondag 18 november

Voorbereidingsavond op donderdag 8 november

Contact

Nico Peeters
0474 74 82 78
nico.jeugdpastor@gmail.com

contact voor doopsel kinderen lagere school
Sandra Cools
0479 64 31 81
sandra.parochiemol@outlook.com