foto kerk sspp foto kerk SSPP foto kerk SSPP

Open Kerk

Verheugd was ik toen ik hoorde: ''Wij gaan naar het huis van de Heer!''

Op geregelde tijdstippen kunnen we dankzij een hele groep vrijwilligers opendeur houden in onze kerk. We merken telkens dat we talrijke bezoekers mogen begroeten die de schoonheid van onze kerk weten te waarderen.

Sinds 2009 zijn wij lid van Open kerken. Via deze link kan je ons bezoeken op de website van deze organisatie.

Zomer

Tijdens de zomermaanden juli en augustus zetten we de deuren van onze kerk open op dinsdag en tijdens het weekend.
Op dinsdag en zaterdag kan u onze kerk bezoeken van 10 uur tot 17 uur.
Op zaterdag is er om 17 uur een eucharistieviering.
Aansluitend bij de eucharistieviering om 11 uur blijven op zondag de deuren van onze kerk geopend tot 17 uur.

In juli en augustus 2018 mochten we werk tonen van René van Tol.

foto van René Van Tol werk van René Van Tol

René Van Tol is geboren in Amsterdam in 1958. Hij studeerde kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam van 1976 tot 1979. Van 1979 tot 1981 volgde hij vrije grafiek aan de Koninklijke Academie te Den Bosch en van 1981 tot 1984 vrije grafiek en schilderen aan de Rietveld Academie te Amsterdam. Sinds 1985 is hij actief als beeldend kunstenaar in Amsterdam. Hij maakt vooral etsen en schilderijen. Hij maakte ook een aantal grote wandschilderingen in binnen- en buitenland, o.a. voor de Obrechtkerk in Amsterdam. Daarnaast ontwierp de kunstenaar ook decors en poppen voor het Nederlands Marionettentheater.
René Van Tol stelde zijn werk tentoon in verschillende steden in Nederland en ook in de Dutch Church in Londen. Een aantal van zijn werken zijn aangekocht door het Museum Catharijneconvent in Utrecht.

Kerk en kunst gaan goed samen volgens René Van Tol. Grote kunstwerken die over de hele wereld gemaakt zijn hebben vaak een band met religie. Hij denkt dan aan de fascinerende boeddhistische, islamitische en christelijke kunstuitingen uit het verleden. Kunst en religie richten zich op de grote thema’s van het leven: liefde, lijden, de dood, verlossing, de ideale wereld, creativiteit en opstanding.
In zijn werk spelen religieuze thema’s, en vooral Bijbelse, dan ook een grote rol. Wat hem interesseert in Bijbelse verhalen is dat ze vaak draaien om ontmoetingen en dialogen tussen mensen. De toehoorder, de lezer, wordt zo uitgenodigd om naar een verborgen inhoud te zoeken. Omdat hij als beeldend kunstenaar afhankelijk is van het visuele, richt hij zich alleen tot de lichaamstaal van de personen die deel hebben aan deze mysterieuze ontmoetingen. Beeldende taal is voor de kunstenaar dan ook lichaamstaal. Hij richt zich op de beweging van het lichaam.

René Van Tol staat met zijn werk in de traditie van de West-Europese kunst. Door zich te richten op de Bijbelse thema’s verbindt hij zich met de geestelijke wereld van zijn voorouders. Hij verbindt zich met ons collectief geheugen van onze westerse beschaving.
De thema’s van zijn werken zijn gebaseerd op bestaande voorbeelden uit de traditie. De geschiedenis van de westerse kunst is een grote stroom van het steeds weer opnieuw hernemen van dezelfde thema’s. Hier sluit de kunstenaar zich bij aan. De beelden die onze wereld vorm gegeven hebben probeert hij levend te houden. Hij creëert er een hedendaagse uitdrukkingsvorm voor.

In het weekeinde van 4 en 5 augustus werken we mee aan de creatieve kunsthappening Mon Mol Martre, georganiseerd door de gemeentelijke dienst voor toerisme van de gemeente Mol.

De Sint-Pieter en Pauwelkerk is gelegen aan de Markt in het centrum van Mol.
Info: Norbert Wauters, Markt 2, 2400 Mol,
tel. 014 31 27 29,
norbert.wauters@skynet.be.
Kersttijd

In de kersttijd is onze kerk elke dag van 10 tot 17 uur geopend van 26 december tot en met de eerste zondag van januari, behalve op 1 januari.