03-02-2019 Edmund 10 jaar priester 03-02-2019 Edmund 10 jaar priester 03-02-2019 Edmund 10 jaar priester

Pastorale eenheid

Alle ledematen vormen samen het lichaam van de Kerk

Onze Sint-Pieter en Pauwelparochie is een belangrijke schakel in de pastorale eenheid Balen-Mol. In het kader van de visietekst van het bisdom Antwerpen “Een houtskoolvuur met vis erop en brood” uit 2012 proberen wij ook te werken aan een groot samenwerkingsverband tussen alle parochies uit Balen en Mol. Binnen deze eenheid is onze kerk samen met de Sint-Andries in Balen aangeduid als centrumkerk waar steeds een eucharistieviering is op zaterdag en zondag, waar de diensten van de Goede Week plaatshebben, waar er dagelijks een viering is. Steeds meer pastorale activiteiten, bezinningsmomenten, nieuwe initiatieven worden door de pastorale eenheid georganiseerd voor alle parochies samen.

Naar de website van de pastorale eenheid: www.pastoraalbalenmol.be