Paastijd 2017 Paastijd 2017 Paastijd 2017

Kalender

Alles heeft zijn tijd

In onze parochie komen wij praktisch dagelijks samen om eucharistie te vieren.
De weekdagvieringen vinden om 19 uur plaats in de Taborkapel.

Op zaterdagavond is er om 17 uur een eucharistieviering in de kerk en zondagochtend om 11 uur.

2019

vrijdag
2 augustus
De avondviering in de Taborkapel om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur.
zaterdag
3 augustus
Vandaag zijn de deuren van onze kerk geopend van 10 tot 17 uur. U kan er zomaar binnenlopen en genieten van de sfeer en de rust.
We sluiten aan bij de kunsthappening MonMolMartre, georganiseerd door de gemeentelijke dienst voor toerisme Mol.
In onze kerk is een tentoonstelling van religieuze kunst. We tonen werk van Ineke van Geemen en Joop Mijsbergen. Deze kunstenaars halen, ieder op hun eigen manier, inspiratie uit de Bijbel.

Om 17 uur is de wekelijkse eucharistieviering.
zondag
4 augustus
We sluiten aan bij de kunsthappening MonMolMartre, georganiseerd door de gemeentelijke dienst voor toerisme Mol. Aansluitend bij de eucharistieviering om 11 uur blijven de deuren van onze kerk geopend tot 18 uur.
In onze kerk is een tentoonstelling van religieuze kunst. We tonen werk van Ineke van Geemen en Joop Mijsbergen. Deze kunstenaars halen, ieder op hun eigen manier, inspiratie uit de Bijbel.
dinsdag
6 augustus
Vandaag zijn de deuren van onze kerk geopend van 10 tot 17 uur. U kan er zomaar binnenlopen en genieten van de sfeer en de rust.
Er is ook een tentoonstelling van religieuze kunst. We tonen werk van Ineke van Geemen en Joop Mijsbergen. Deze kunstenaars halen, ieder op hun eigen manier, inspiratie uit de Bijbel.
zaterdag
10 augustus
Vandaag zijn de deuren van onze kerk geopend van 10 tot 17 uur. U kan er zomaar binnenlopen en genieten van de sfeer en de rust.
Er is ook een tentoonstelling van religieuze kunst. We tonen werk van Ineke van Geemen en Joop Mijsbergen. Deze kunstenaars halen, ieder op hun eigen manier, inspiratie uit de Bijbel.
Om 17 uur is de wekelijkse eucharistieviering.
zondag
11 augustus
Aansluitend bij de eucharistieviering om 11 uur blijven de deuren van onze kerk geopend tot 17 uur. U kan er zomaar binnenlopen en genieten van de sfeer en de rust.
Er is ook een tentoonstelling van religieuze kunst. We tonen werk van Ineke van Geemen en Joop Mijsbergen.Deze kunstenaars halen, ieder op hun eigen manier, inspiratie uit de Bijbel.
dinsdag
13 augustus
Vandaag zijn de deuren van onze kerk geopend van 10 tot 17 uur. U kan er zomaar binnenlopen en genieten van de sfeer en de rust.
Er is ook een tentoonstelling van religieuze kunst. We tonen werk van Ineke van Geemen en Joop Mijsbergen. Deze kunstenaars halen, ieder op hun eigen manier, inspiratie uit de Bijbel.
donderdag
15 augustus
Het hoogfeest van ONZE-LIEVE-VROUW TENHEMELOPNEMING vieren we in onze kerk in de eucharistieviering om 11 uur.
zaterdag
17 augustus
Vandaag zijn de deuren van onze kerk geopend van 10 tot 17 uur. U kan er zomaar binnenlopen en genieten van de sfeer en de rust.
Er is ook een tentoonstelling van religieuze kunst. We tonen werk van Ineke van Geemen en Joop Mijsbergen. Deze kunstenaars halen, ieder op hun eigen manier, inspiratie uit de Bijbel.
Om 17 uur is de wekelijkse eucharistieviering.
zondag
18 augustus
Aansluitend bij de eucharistieviering om 11 uur blijven de deuren van onze kerk geopend tot 17 uur. U kan er zomaar binnenlopen en genieten van de sfeer en de rust.
Er is ook een tentoonstelling van religieuze kunst. We tonen werk van Ineke van Geemen en Joop Mijsbergen.Deze kunstenaars halen, ieder op hun eigen manier, inspiratie uit de Bijbel.
dinsdag
20 augustus
Vandaag zijn de deuren van onze kerk geopend van 10 tot 17 uur. U kan er zomaar binnenlopen en genieten van de sfeer en de rust.
Er is ook een tentoonstelling van religieuze kunst. We tonen werk van Ineke van Geemen en Joop Mijsbergen. Deze kunstenaars halen, ieder op hun eigen manier, inspiratie uit de Bijbel.
zaterdag
24 augustus
Vandaag zijn de deuren van onze kerk geopend van 10 tot 17 uur. U kan er zomaar binnenlopen en genieten van de sfeer en de rust.
Er is ook een tentoonstelling van religieuze kunst. We tonen werk van Ineke van Geemen en Joop Mijsbergen. Deze kunstenaars halen, ieder op hun eigen manier, inspiratie uit de Bijbel.
Om 17 uur is de wekelijkse eucharistieviering.
zondag
25 augustus
Aansluitend bij de eucharistieviering om 11 uur blijven de deuren van onze kerk geopend tot 17 uur. U kan er zomaar binnenlopen en genieten van de sfeer en de rust.
Er is ook een tentoonstelling van religieuze kunst. We tonen werk van Ineke van Geemen en Joop Mijsbergen.Deze kunstenaars halen, ieder op hun eigen manier, inspiratie uit de Bijbel.
dinsdag
27 augustus
Vandaag zijn de deuren van onze kerk geopend van 10 tot 17 uur. U kan er zomaar binnenlopen en genieten van de sfeer en de rust.
Er is ook een tentoonstelling van religieuze kunst. We tonen werk van Ineke van Geemen en Joop Mijsbergen. Deze kunstenaars halen, ieder op hun eigen manier, inspiratie uit de Bijbel.
donderdag
29 augustus
Vanavond is er in parochiecentrum Sint-Andries, Gustaaf Woutersstraat in Balen om 20 uur een voorbereidingsavond voor de ouders die hun kind(eren) in september laten dopen in een parochie in onze pastorale eenheid.
zaterdag
31 augustus
Vandaag zijn de deuren van onze kerk geopend van 10 tot 17 uur. U kan er zomaar binnenlopen en genieten van de sfeer en de rust.
Er is ook een tentoonstelling van religieuze kunst. We tonen werk van Ineke van Geemen en Joop Mijsbergen. Deze kunstenaars halen, ieder op hun eigen manier, inspiratie uit de Bijbel.
Om 17 uur is de wekelijkse eucharistieviering.
zondag
1 september
Op Scheppingszondag start wHAjo, de jongerenwerking in onze pastorale eenheid, het nieuwe werkjaar in het kader van het nieuwe jaarthema 'De Achtste Dag' waar de zorg voor de schepping centraal staat.
11.00 u. viering Sint-Pieter en Pauwelkerk Mol (Markt, 2400 Mol).
12.00 u. jongerentocht waar we spelenderwijs één worden met de natuur.
vrijdag
6 september
De avondviering in de Taborkapel om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur.
zondag
8 september
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
woensdag
11 september
Vandaag wordt het jaarprogramma van wHAjo feestelijk voorgesteld met een hapje en een drankje. Nadien vindt er een viering met 'boekentassenwijding' plaats in de Taborkapel (Markt, 2400 Mol).Vergeet je boekentas niet!
13.00 u.: Samenkomst dekenij (Graaf de Broquevillestraat 2, 2400 Mol)
13.30 u.: Feestelijke bekendmaking jaarprogramma wHAjo met een hapje en een drankje
15.00 u.: Viering met boektassenwijding (Taborkapel, Markt, 2400 Mol)
15.30 u.: einde
zaterdag
14 september
De plussers gaan naar het jeugdfestival in Mol. Vele spelletjes en animatie staan hen daar op te wachten! Het belooft een mooie dag te worden.
14.00 u.: Samenkomst dekenij (Graaf de Broquevillestraat 2, 2400 Mol)
14.30 u.: jeugdfestival (Rivierstraat 8, 2400 Mol)
17.00 u.: einde (Graaf de Broquevillestraat 2, 2400 Mol)
vrijdag
4 oktober
De avondviering in de Taborkapel om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur.
zondag
13 oktober
Vandaag organiseren we ons jaarlijks parochierestaurant in de Robianozaal van Rozenberg S.O. van 11.30 uur tot 14.00 uur. Vooraf inschrijven is nodig. Meer info onder het item 'restaurant'.
donderdag
24 oktober
Vanavond is er in parochiecentrum Sint-Andries, Gustaaf Woutersstraat in Balen om 20 uur een voorbereidingsavond voor de ouders die hun kind(eren) in november laten dopen in een parochie in onze pastorale eenheid.
zondag
10 november
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
zaterdag
30 november
VUUR WERKT
"Vuur Werkt" is een christelijk initiatief van het dekenaat Zuiderkempen. We willen aan het begin van de Advent jongeren van allerlei achtergronden en hun gezin samenbrengen rond het licht. In verschillende leeftijdsgroepen kunnen kinderen, jongeren en ouders getuigenissen beluisteren van mensen die in hun leven 'van donker naar licht' zijn gegaan. Daarna wordt de eerste adventskaars aangestoken in een lichtviering. Het hoogtepunt van dit evenement is de fakkeltocht die vertrekt aan de kerk. De avond wordt in festivalsfeer afgesloten.
Vooraf inschrijven is nodig.

Op www.vuurwerkt.com vind je meer gegevens over het programma en de inschrijvingsmogelijkheden.
vrijdag
6 december
De avondviering in de Taborkapel om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur.

2020

vrijdag
3 januari
De avondviering in de Taborkapel om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur.
donderdag
9 januari
Vanavond is er in parochiecentrum Sint-Andries, Gustaaf Woutersstraat in Balen om 20 uur een voorbereidingsavond voor de ouders die hun kind(eren) in januari laten dopen in een parochie in onze pastorale eenheid.
zondag
12 januari
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
zaterdag
1 februari
De ouders die het voorbije jaar hun kind lieten dopen in een Molse parochie, zijn samen met hun dopeling uitgenodigd om deel te nemen aan de lichtmisviering om 15 uur in onze kerk. Tijdens deze viering wordt er een kinderzegen over de dopelingen uitgesproken.
Na de viering volgt een korte receptie.
vrijdag
7 februari
De avondviering in de Taborkapel om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur.
donderdag
27 februari
Vanavond is er in parochiecentrum Sint-Andries, Gustaaf Woutersstraat in Balen om 20 uur een voorbereidingsavond voor de ouders die hun kind(eren) in maart laten dopen in een parochie in onze pastorale eenheid.
vrijdag
6 maart
De avondviering in de Taborkapel om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur.
zondag
8 maart
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
vrijdag
3 april
De avondviering in de Taborkapel om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur.
dinsdag
28 april
Vanavond is er in parochiecentrum Sint-Andries, Gustaaf Woutersstraat in Balen om 20 uur een voorbereidingsavond voor de ouders die hun kind(eren) in mei laten dopen in een parochie in onze pastorale eenheid.
vrijdag
1 mei
De avondviering in de Taborkapel om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur.
zaterdag
9 mei
Vandaag heeft in onze kerk om 9.30 uur de vormselviering plaats voor de jongeren van Mol(= centrum, Achterbos en Donk) en Sluis.
zondag
10 mei
Vandaag is er om 11 uur een eerstecommunieviering in onze kerk.

Het is vandaag ook doopzondag in onze parochie.
zondag
17 mei
Vandaag is er om 11 uur een eerstecommunieviering in onze kerk.
vrijdag
5 juni
De avondviering in de Taborkapel om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur.
dinsdag
30 juni
Vanavond is er in parochiecentrum Sint-Andries, Gustaaf Woutersstraat in Balen om 20 uur een voorbereidingsavond voor de ouders die hun kind(eren) in juli laten dopen in een parochie in onze pastorale eenheid.
zondag
12 juli
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
donderdag
3 september
Vanavond is er in parochiecentrum Sint-Andries, Gustaaf Woutersstraat in Balen om 20 uur een voorbereidingsavond voor de ouders die hun kind(eren) in september laten dopen in een parochie in onze pastorale eenheid.
zondag
13 september
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
donderdag
29 oktober
Vanavond is er in parochiecentrum Sint-Andries, Gustaaf Woutersstraat in Balen om 20 uur een voorbereidingsavond voor de ouders die hun kind(eren) in november laten dopen in een parochie in onze pastorale eenheid.
zondag
8 november
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.