kruis op het priesterkoor pi?ta aan de eerste pilaar rechts herinneringstegels aan het Heilige-Doornaltaar

Overlijden

Wieg hen in jouw eeuwigheid

Vele mensen kiezen er voor om de uitvaart van mensen uit hun naaste kring met onze parochie te beleven. De firma die de uitvaart verzorgt, functioneert gewoonlijk als contactpersoon en maakt de eerste afspraken met de parochie. Nadien worden de nabestaanden meestal door één van de parochiepriesters gecontacteerd. De uitvaartplechtigheid wordt steeds verzorgd door de organist die aan onze kerk verbonden is. De nabestaanden kunnen, als zij dat wensen, ook rekenen op de inzet van het uitvaartkoor.
Er bestaat de mogelijkheid om de avond vooraf een gebedswake te vragen. Deze wake wordt voorbereid door één van de gebedsvoorgangers op wie wij in onze parochie mogen rekenen. Vanzelfsprekend mogen nabestaanden helpen bij de voorbereiding van deze diensten en krijgen zij ook de nodige ruimte om een persoonlijke inbreng te doen. Toch onderstrepen wij nog even dat zij zelf om een kerkelijke uitvaart vroegen en dus de liturgische regels dienen te respecteren.