Paastijd 2017 Paastijd 2017 Paastijd 2017

Parochieteam

Waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben Ik in hun midden

Het parochieteam draagt de zorg voor het geheel van de Sint-Pieter en Pauwelparochie. Het bestaat uit vier leden van ambtswege en vijf leden die op verschillende momenten door een ruime kring uit de parochie werden gekozen. Dit team werd door de bisschop erkend als de officiële spreekbuis van onze parochie. In hun vergaderingen komt het dagelijks leven van de parochie aan bod, worden de beleidsbeslissingen voor de gemeenschap genomen, zoekt men naar wegen om het parochieleven op een goede manier te animeren.
Het parochieteam is het eerste aanspreekpunt voor alles wat het parochieleven aangaat.

Contacten

Leden van ambtswege zijn de priesters :

Vik Mangelschots
Graaf de Broquevillestraat 2
2400 Mol
014 31 14 07
mangelschots.vik@skynet.be

Norbert Wauters
Markt 2
2400 Mol
014 31 27 29
norbert.wauters@skynet.be

Edmund Savarimuthu
Sint-Jozefslaan 89
2400 Mol
014 88 33 52
edmundhgn@gmail.com

en parochie-assistent :

Luc Motmans
Martelarenstraat 124
2400 Mol
014 31 90 67
luc.motmans2@telenet.be

De verkozen leden zijn :

Marie-Thérèse Swinnen
Oude Molenstraat 84
2400 Mol
014 70 69 70

May Wynants
Graaf de Broquevillestraat 27/401
2400 Mol
014 31 80 93

Lief Sterckx
Doornboomstraat 21
2400 Mol
014 31 48 87

Lief Anthonis
Pastoor Moorkensstraat 1
2400 Mol
0475 50 68 53